Rekursiivne kustutamine

Koostada programm, mis teostaks puustruktuuris olevate andmetega rekursiivset kustutamist.

Ülesanne 1

Koostada programm, mis kustutaks puustruktuuri kujuliselt tekstifaili salvestatud andmeid.

Ülesanne 2

Koostada programm, mis võimaldaks kustutada kataloogi failisüsteemist.