Noorte turvalisus digitaalses meediaruumis

Selle aasta kevadel on Tallinna Tehnikaülikooli magistriõppes õpetatava aine “Sotsiaalne tarkvara ja võrgukogukonnad” käigus koostatud rühmatöö tulemusena valminud ülevaade noorte turvalisusest digitaalses meediaruumis. Analüüsitakse noorte tegevusi võrgus, võrgu ja reaalse maailma omavahelist seotust. Samuti uuritakse põgusalt reaalse ja virtuaalse maailma identiteetide erinevusi. Vaadeldakse digitaalse maailma ohtusid ning seda, kuidas end ohtude eest kaitsta. Töö viimases osas tuuakse välja põlvkondadevahelisest erinevusest tingitud muutunud turvalisuse käsitluse.

Rühmatöö autorid on Eve Agur, Melvin Alliksaar, Kaia Kulla, Alar Mägi ja Ivari Horm.