Arvutiõpetus

Sissejuhatus

Sissejuhatus arvutiõpetusse.

Arvutid tänapäeval

Artikkel erinevatest arvutitüüpidest ja nendega seotud probleemidest.

Andmed

Andmete salvestamine arvutis. Bitt ja bait. Andmemahud.

Arvuti osad

Arvutite liigid, arvuti põhiosade tutvustus. Salvestusseadmete võrdlemine. Kujutise edastamisega seotud sisend- ja väljundseadmete tutvustus. Poes müüdavate arvutite tehnilise kirjelduse lahtiseletamine.

Tarkvara ja kasutajaliidesed

Tarkvara liigid. Operatsioonisüsteemid ja rakendustarkvara. Kasutajaliidese osade tutvustus Windowsi operatsioonisüsteemi näitel.

Tarkvara legaalsus

Milline on legaalne tarkvara. Mis on tarkvaralitsents. Tarkvarapiraatluse mõiste.

Tekstitöötlus

Teksti toimetamine. Tekstitöötlustarkvara liigid. Levinumad märgendikeeled.

Tabelarvutus

Tabelarvutuse põhimõisted. Andmehõive ja andmekäitlus.

Failihaldus

Andmete hoidmine. Faili mõiste. Faili tüüp ja faili laiend. Failid ja kataloogid.

Arvutivõrgud

Multimeedia

Heli, pilt ja video. Heli-, pildi- ja videotöötlus. Arvutigraafika.

Turvalisus

Arvutite turvalisuse küsimused.

Linux

Lühiülevaade operatsioonisüsteemide UNIX ja Linux kujunemisest ning turvalisusest.

Küsimused

Vastused mõningatele arvutitundides õpilaste poolt esitatud küsimustele.