Linux

Lühiülevaade operatsioonisüsteemide UNIX ja Linux kujunemisest ning turvalisusest.

Sissejuhatus

Mis on operatsioonisüsteem? Enamiku inimeste jaoks on arvuti seade, mille abil saab lahendada mitmesuguseid probleeme ja ülesandeid. Tekstitöötlusprogrammi kasutades muutub arvuti riistapuuks, millega on võimalik panna sõnades kirja oma mõtteid ja ideid. Tabelarvutusprogrammiga töötades on arvuti finantsplaneerimise masin, mis on palju võimsam kui näiteks tavaline kalkulaator. Arvutivõrku (Internetti) ühendatuna on arvutist saanud võimas kommunikatsioonisüsteem, millega […]

Ajalugu

MULTICS-i projekt UNIX-i ajalugu ulatub tagasi 1960. aastate keskpaika, kui Ameerika Telefoni- ja Telegraafikompanii (AT&T), Honeywell, General Electric ja Massachusettsi Tehnikainstituut ühendasid jõud suure infotöötlussüsteemi loomiseks. Projekti nimeks sai MULTICS, mis tähendas mitmesuunalist infotöötlus- ja arvutisüsteemi teenust. MULTICS-it rahastas peamiselt Kaitseministeeriumi üks agentuuridest – ARPA. Enamik projektiga seotud uurimustöid tehti Massachusettsi Tehnikainstituudis MIT, mis asub […]

UNIX kaasajal

Open Software Foundation (OSF) Sun-i ja AT&T leping hirmutas teisi UNIX-i tootjaid. Nad tundsid end kõrvalejäetuna. IBM ja Hewlett-Packard ei soovinud SVR4 arendusprotsessist kõrvale jääda, sest selle ilmumisega oleksid nad suure tõenäosusega oma turuosast ilma jäänud. Sellest tingituna otsustasid seitse suuremat UNIX-i turustajat – Apollo Computer, Digital Equipment Corporation, Hewlett-Packard, IBM ning kolm Euroopa suuremat […]

Turvalisus

Hoolimata valitsevatest ohtudest on huvi Interneti ja infovahetuse järele kogu aeg kasvamas. Viimase kümnendi jooksul on Internetiga ühendatud arvutite arv igal aastal pea kahekordistunud. Seoses Interneti laiema levikuga on järjest rohkem kasvanud huvi ka UNIX-i operatsioonisüsteemi järele, mida kasutatakse edukalt lüüsarvutites, uurimiskeskustes ja väiksemates tööjaamades. Pikka aega on UNIX-it peetud operatsioonisüsteemiks, mida on äärmiselt raske […]

Paigaldamine

Ülevaade Linuxi-sarnaste süsteemide paigaldamisest.

Konsool ja käsud

Linuxi konsooli käskude tutvustus.