Programmeerimine

Programmeerimise juhendid ja ülesanded.

Sissejuhatus

Sissejuhatus programmeerimisse. Programmeerimise etapid. Formaliseerimine, algoritmimine, kodeerimine. Programmeerimiskeelte liigid. Translaatorite tüübid.

Programmeerimiskeel ja programm

Programmeerimiskeele omadused. Metakeel. Programmi põhikomponendid. Andmed, muutujate tüübid, kontrollstruktuurid, alamprogrammid. Metakeele näited. Programmi täitmine.

Arvusüsteemid

Arvusüsteemide tutvustus kahendsüsteemi näite põhjal.

PHP

PHP alused. Süntaks, muutujad,andmetüübid, kontrollstruktuurid, massiivid, töö failidega

Andmebaasid

Ülevaade andmebaaside kasutamisest.

Ülesanded

Programmeerimise ülesanded.