Programmeerimiskeel ja programm

Programmeerimiskeele omadused. Metakeel. Programmi põhikomponendid. Andmed, muutujate tüübid, kontrollstruktuurid, alamprogrammid. Metakeele näited. Programmi täitmine.

Seonduv sisu