PHP

PHP alused. Süntaks, muutujad,andmetüübid, kontrollstruktuurid, massiivid, töö failidega

Seonduv sisu
  • PHP I

    Sissejuhatus, muutujad, operaatorid, sisend/väljund, kontrollstruktuurid

  • PHP II

    Failid, massiivid, abifunktsioonid, e-kirja saatmine

  • PHP III

    Funktsioonid, muutujate skoop, viited muutujatele