2013-09-13 Noorte turvalisus digitaalses meediaruumis

Selle aasta kevadel on Tallinna Tehnikaülikooli magistriõppes õpetatava aine “Sotsiaalne tarkvara ja võrgukogukonnad” käigus koostatud rühmatöö tulemusena valminud ülevaade noorte turvalisusest digitaalses meediaruumis. Analüüsitakse noorte tegevusi võrgus, võrgu ja reaalse maailma omavahelist seotust. Samuti uuritakse põgusalt reaalse ja virtuaalse maailma identiteetide erinevusi. Vaadeldakse digitaalse maailma ohtusid ning seda, kuidas end ohtude eest kaitsta. Töö viimases osas tuuakse välja põlvkondadevahelisest erinevusest tingitud muutunud turvalisuse käsitluse.

Rühmatöö autorid on Eve Agur, Melvin Alliksaar, Kaia Kulla, Alar Mägi ja Ivari Horm.

2011-06-26 Sisukaart

Kõik varem erinevate risk.ee lehtede all olevad õppematerjalid on nüüd siia kokku koondatud. Siinne study.risk.ee leht sisaldab nüüdseks nii vana Plone-portaali materjale, artikleid kunagi loodud it.risk.ee lehelt ning varasemast study2.risk.ee saidilt. Viimane on vaikimisi ka siia ümber suunatud.

Selle lehe ülaosast leiate valdkonnad, mille alla kogu ülejäänud info jagatud on:

 • Uudised
  Viitab avalehele, kust leiab viimased postitused.
 • Arvutiõpetus
  Arvutiõpetuse teooria materjalid. Arvuti osadest, tarkvarast, operatsioonisüsteemidest failihalduse ja arvutivõrkude ja Linuxi tutvustuseni. Osa infot on artiklite vormis, artiklite lõppu on lisatud ka sama teemat käsitlevad slaididekomplektid, juhul kui need olemas on.
 • Praktika
  Arvuti üldõpetuse praktiliste tööde juhendid. Hetkel sisaldab vaid tekstitöötluse osa. Ülesannete juures on töökirjeldused, vajalikud lähtefailid ning võimaluse korral ka PDF-fail sellest, milline tulemus välja näha võiks.
 • WWW
  Kodulehekülgede loomist (HTML ja CSS) käsitlevad materjalid. Ei sisalda infot veebiprogrammeerimise (nt. PHP) kohta.
 • Programmeerimine
  Üldine jutt programmeerimisest, ülesande püstitusest ja algoritmi koostamisest realisatsioonini. Samuti koondab kokku kõik programmeerimiskeeltega (praegu PHP) seotud materjalid ning andmebaaside kasutamise tutvustuse MySQL näitel. Lisaks veel terve hulga erinevaid programmeerimisülesandeid. Viimased olen püüdnud kirjutada selliselt, et need ei sõltuks konkreetsest keelest, vaid oleksid lahendatavad nii PHP-s, Javas, C#-s vms.
 • Varia
  Muu info, mis eelmiste kategooriate alla ei mahu. Hetkel näiteks aja ja kalendri kasutamise küsimused ja probleemid või slaidikomplekt ettekannete koostamisest.
 • TTÜ
  Minu pika TTÜ-s käimise aja jooksul kogunenud ja avalikustamiskõlbulikud tööd infotehnoloogia teaduskonnas õpetatavates või kunagi õpetatud ainetes.
 • Manuals
  Inglisekeelsed juhendid selle kohta, kuidas üht või teist asja kiiresti FreeBSD/Linuxi või Windowsi all teha saab. Tehniline tekst mis ei pretendeeri mingile akadeemilisele väärtusele või tulevaste põlvede targemaksmuutmisele. Lugemine ja järeletegemine omal vastutusel.

Sõltuvalt entusiasmist püüan vahel üht ja teist siia juurde lisada või uuendada.