Kodune ülesanne

Muuta malelaua ülesandes tekkinud PHP koodi selliselt, et tsüklitesse märgitud loodavate ridade ja veergude arvu saaks määrata aadressiribalt, näiteks:
http://www.example.com/malelaud.php?ridu=10&veerge=10.

Vigane malelaud

Paarituarvuliste veergude korral töötab skript vigaselt:
http://www.example.com/malelaud.php?ridu=10&veerge=11.
Tekitatakse kõrval asuv tabel, kus iga rida algab ühe ja sama värvi ruuduga.
Mismoodi seda parandada saaks?