Arhiiv: 2010-02-18

Kodune ülesanne

Muuta malelaua ülesandes tekkinud PHP koodi selliselt, et tsüklitesse märgitud loodavate ridade ja veergude arvu saaks määrata aadressiribalt, näiteks: http://www.example.com/malelaud.php?ridu=10&veerge=10. Vigane malelaud Paarituarvuliste veergude korral töötab skript vigaselt: http://www.example.com/malelaud.php?ridu=10&veerge=11. Tekitatakse kõrval asuv tabel, kus iga rida algab ühe ja sama värvi ruuduga. Mismoodi seda parandada saaks?

Muutujad aadressiribal

PHP skripti on võimalik juhtida otse aadressiribalt. Selleks tuleb veebiaadressi lõppu kirjutada märk “?” ning lisada muutujate-väärtuste paarid, mille vahele pannakse ampersand “&“: http://www.example.com/myscript.php?a=5&b=3 Praegusel juhul käivitatakse serveris www.example.com skriptifail myscript.php ning skriptile antakse kaasa kaks parameetrit a ja b vastavate väärtustega 5 ja 3. Muutujate kasutamine skriptis Aadressiribalt sisestatud muutujad asuvad massiivis $_GET. Massiivide […]

Massiivid ja tsüklid

Veel üks tsükliülesanne Meenutage korrutustabeli loomiseks vajalikku programmikoodi ning proovige luua malelaud: 8×8 ruudustik, mille ruudud on vaheldumisi värvitud mustaks ja valgeks. Ruudustiku loomine on algselt sarnane korrutustabeliga. Sellegipoolest tekitage 8×8 tabel uuesti, nullist, mitte copy-paste meetodil eelmisest ülesandest. Soovi korral asendage for-tsüklid näiteks while või do-while tsüklitega. Programmikoodi uuesti läbikirjutamine aitab seda kinnistada ning […]