Arhiiv: 2010-02-20

Kodune ülesanne

Proovige lahedada ülesanne kiirenduse valemis puuduvate väärtuste leidmise kohta: http://study.risk.ee/prog/ylesanded/kiirendus/ Ülesande teeb keerulisemaks see, et lubatakse sisestada kolm muutujat neljast: a, v, v0 või t ning puuduv tuleb välja arvutada. Muutujad sisestatakse jällegi aadressiribalt. Ilmselt koosneb kogu PHP kood sektsioonidest, millest igaüks tegeleb ühe konkreetse variandi väljaarvutamisega. Kõigi juhtude jaoks tuleb koostada vastavad valemid, mida […]

Tunniülesanne 2: daatumi väljastamine

Tekitada PHP skript, mis käivitamisel näitaks ekraanil käseolva hetke kuupäeva ning kellaaega. Kuupäev ja kellaaeg peavad olema kujul: 19. veebruar 2010 15:30:14 Kuupäeva ja kellaaja kuvamiseks on PHP-s olemas funktsioon nimega date(). Selle kasutamise kohta tuleb lugeda manuaalist jaotisest Date and Time Related Extensions -> Date/Time Functions. http://www.php.net/manual/en/refs.calendar.php Manuaalis on ära kirjeldatud tabelina tähised, millega […]

Tunniülesanne: ruutvõrrand

Luua PHP skript, mis aadressiribale sisestatud väärtuste a, b ja c alusel arvutaks välja ruutvõrrandi ax2+bx+c=0 lahendid x1 ja x2 Ülesande lahendamisel tuleb kindlasti kontrollida, et kordaja a ei oleks null ning kordaja b ja vabaliige c oleksid ikkagi sisestatud. Kui need tingimused pole täidetud, peab skript oma töö katkestama ja väljastama veateate. Lisaks tuleb […]