Tunniülesanne 2: daatumi väljastamine

Tekitada PHP skript, mis käivitamisel näitaks ekraanil käseolva hetke kuupäeva ning kellaaega.
Kuupäev ja kellaaeg peavad olema kujul:

19. veebruar 2010 15:30:14

Kuupäeva ja kellaaja kuvamiseks on PHP-s olemas funktsioon nimega date(). Selle kasutamise kohta tuleb lugeda manuaalist jaotisest Date and Time Related Extensions -> Date/Time Functions.

http://www.php.net/manual/en/refs.calendar.php

Manuaalis on ära kirjeldatud tabelina tähised, millega saab juhtida date()-funktsiooni tööd ja paluda tal väljastada sobivad andmed (kuupäev, kuu, minutid, sekundid jne).
Proovige ülesanne lahendada nii, et kasutate ainult ühte print-käsku ja seote tekstid omavahel kokku, kasutades operaatorit . (punkt):

  1. Kuupäeva osas tuleks funktsiooni date() käivitada iga osa (kuupäev, kuu ja aasta) jaoks eraldi ning ühendada need tekstid omavahel. Alguses võiks kuu nimetuse väljastada numbrilisel kujul, et pärast saaks selle teisendada eestikeelseks kuu nimetuseks.
  2. Kellaaja võiks kokku kirjutada ühte date()-funktsiooni, mitte nii, et tunnid, minutid ja sekundid on kõik eraldi date()-väljakutsed.
  3. Kui kuupäev ja kellaaeg on saadud kujule “19. 2 2010 15:30:14”, tuleks enne kuupäeva trükkimist tekitada massiiv kuude eestikeelsete nimetustega ning seejärel asendada print-käsus kuu väljastamine massiivi vastava elemendi väljatrükkimisega. Ärge unustage, et kuude numbrid hakkavad ühest, aga massiivis algab kuude kui elementide loetelu nullist!

Näide, kuidas tulemus koodis välja nägema hakata võiks:

$kuud = array("jaanuar","veebruar","märts","aprill","mai","juuni","juuli",....);
print date("__").". ".$kuud[date(__)]." ".date(__) ....;

Pöörake tähelepanu print-käsus punktide ja jutumärkide kasutamisele ning püüdke nende kasutamise loogikast aru saada.
Kood ise ei ole lõplik, seda tuleb täiendada ning date()-funktsioonides olevad lüngad ära täita ja kuude massiivist andmete kättesaamine korda teha (praegu väljastatakse vigane tulemus).