Tunniülesanne: korrutustabel

Järgnev ülesanne sai täna läbi tehtud. Infoks neile, kes kohale tulla ei saanud või varem ära minema pidid.
On antud järgmine lähtefail:

<?php
print "<table border='1'>";
print "<tr><td>LAHTER</td></tr>";
print "</table>";
?>

Tekitada selle faili põhjal korrutustabel:

  1. Lisada koodi for-tsükkel, mis tekitab 10 tabeli rida;
  2. Tekitada tsükli sisse omakorda uus for-tsükkel, mis tekitab igasse tabeli ritta 10 lahtrit;
  3. Trükkida igasse tabeli lahtrisse välja tsüklite loendurite (s.t. rea ja veeru järjekorranumbri) väärtused;
  4. Lisada rea ja veeru järjekorranumbri korrutustehe ning väljastada see lahtris;
  5. Vajadusel korrigeerida tsüklite loendureid nii, et korrutustabeli esimese lahtris oleks tehe “1×1” ning viimases “10×10”;
  6. Tulemus peaks olema midagi sellist nagu kõrval näha on.