Sissejuhatus

Sissejuhatus programmeerimisse. Programmeerimise etapid. Formaliseerimine, algoritmimine, kodeerimine. Programmeerimiskeelte liigid. Translaatorite tüübid.

Seonduv sisu