Arvuti osad

Arvutite liigid, arvuti põhiosade tutvustus. Salvestusseadmete võrdlemine. Kujutise edastamisega seotud sisend- ja väljundseadmete tutvustus. Poes müüdavate arvutite tehnilise kirjelduse lahtiseletamine.

Arvuti komponendid

Arvutite liigid, arvuti põhiosade tutvustus.

Salvestusseadmed

Salvestusseadmete võrdlemine.

Kujutise edastamine

Kujutise edastamisega seotud sisend- ja väljundseadmete tutvustus.

Arvutite parameetrid

Poes müüdavate arvutite tehnilise kirjelduse lahtiseletamine.