Arvutite parameetrid

Poes müüdavate arvutite tehnilise kirjelduse lahtiseletamine.

Kuna poes müüdavate arvutite tehnilised kirjeldused kipuvad olema väga lakoonilised, võib tavalisele kasutajale arusaamatuks jääda nende sisu. Need slaidid püüavad seda lahti seletada, paigutades arvutipoodide veebilehtedelt leitud andmed ette antud tabelisse.

Seonduv sisu