Arvutid tänapäeval

Artikkel erinevatest arvutitüüpidest ja nendega seotud probleemidest.

Kui küsida tavaliselt inimeselt, mis asi on arvuti, siis võib konkreetse ja ühelauselise vastuse saamisega päris kaua minna. Isegi populaarseimad otsingumootorid www.neti.ee ja www.google.com ei osanud mingit lihtsalt ja kõigile arusaadavat definitsiooni pakkuda. Veel keerulisemaks läheb asi siis, kui tahaks teada saada, milline arvuti välja näha võib ning mis tema sisemuses peidus on.

Ilmneb, et pealtnäha suhteliselt lihtsa termini taga on tegelikult üsnagi keerukas aparatuur, mis koosneb omakorda paljudest pisikestest komponentidest. Kõige väiksemad neist on tavalisele inimsilmale sootuks nähtamatud.

Lisades siia juurde veel tõsiasja, et tänapäeval võib arvuteid (s.t. arvutusi tegevaid seadmeid) kohata väga paljudes erinevates kohtades, ning nad pole üldsegi "tavapärase" arvuti kujuga, pole ime, et eelpool nimetatud küsimused sageli sootuks vastuseta jäävad.