Tarkvara ja kasutajaliidesed

Arvutiprogramme on põhimõtteliselt kahte liiki:

Operatsioonisüsteemist

Operatsioonisüsteem on programm, mis käivitub arvuti sisselülitamisel ning tegeleb arvuti riistavara (ressursside) haldamise ja juhtimisega. Kuna sageli töötab arvutis mitmeid programme (rakendustarkvara), tuleb nende vahel jaotada nii arvutivõrguühendust, protsessori tööaega kui ka näiteks kõvakettaga suhtlemiseks vajalikku andmevahetuskanalit.

Kuigi väidetakse, et arvutis töötavad programmid paralleelselt, pole see tegelikult nii. Tavaline protsessor (jätame kõige uuemad mitmetuumalised mudelid välja) suudavad teha ikkagi vaid ühte tegevust korraga. See-eest töötavad nad aga väga kiiresti ning mitme lihtsa tegevuse järjestikune tegemine ei võta väga palju aega (jutt on millisekunditest!). Seetõttu laseb operatsioonisüsteem protsessoril teostada järgemööda ühe või teise programmi tööks vajalikke toiminguid, jättes seega mulje, et antud programmid töötavad paralleelselt.

Rakendustarkvara

Rakendustarkvara alla kuuluvad kõik programmid, mida kasutaja saab arvutis käivitada. Osa programme on arvutiteaduse seisukohast “vahepealsed”, olles küll eraldi tarkvara, kuid täites arvutis olevate seadmete töötamises olulist osa. Seetõttu liigitatakse nad vahel operatsioonisüsteemi osaks. Kuna nad on aga ikkagi iseseisvad programmid, mida võib soovi korral mõne parema, mugavama, efektiivsema vastu välja vahetada, öeldakse sageli, et nad on hoopis iseseisev rakendustarkvara.

Windows

Antud slaidikomplekt käsitleb ka Windowsi erinevaid versioone. Windows kui operatsioonisüsteem on arvutites praegu kõige enamkasutatavam just oma kasutusmugavuse ja lihtsuse poolest. Olles osaliselt seotud oma suure populaarsusega, teisalt ka mõningate tehniliste möödalaskmistega, on Windows viiruste ja pahavara poolt üks kõige haavatavamaid operatsioonisüsteeme. Oma tuntuse tõttu on käesolevas slaidikomplektis just Windowsi erinevatele versioonidele ja ajaloole tähelepanu pööratud.

Graafilised kasutajaliidesed

Kõik graafilised kasutajaliidesed koosnevad teatavatest standardsetest osadest ning järgivad aegade jooksul välja kujunenud käitumisloogikat. Kuigi operatsioonisüsteeme on erinevaid (Windows, MacOS, GNU/Linux), on nende graafilised kasutajaliidesed suhteliselt sarnased. Kõik nendes süsteemides olevad kasutajaliidese osad on on sageli sarnase nimetuse ja ülesehitusega.

Antud slaidikomplekt kasutab näitena Windowsi kui kõige levinumat operatsioonisüsteemi kasutajaliidese osade tutvustamiseks.

Files

Tarkvara ja kasutajaliidesedLaadi alla

Files

Akna osadLaadi alla