Turvalisus

Hoolimata valitsevatest ohtudest on huvi Interneti ja infovahetuse järele kogu aeg kasvamas. Viimase kümnendi jooksul on Internetiga ühendatud arvutite arv igal aastal pea kahekordistunud. Seoses Interneti laiema levikuga on järjest rohkem kasvanud huvi ka UNIX-i operatsioonisüsteemi järele, mida kasutatakse edukalt lüüsarvutites, uurimiskeskustes ja väiksemates tööjaamades.

Pikka aega on UNIX-it peetud operatsioonisüsteemiks, mida on äärmiselt raske turvaliseks muuta. Osaliselt on antud arvamuse põhjuseks süsteemi enda disainist tulenevad vead, kuid peapõhjus on tegelikkuses viis, kuidas UNIX-it tolle ajani kasutati ning tollaste arvutikasutajate väheses informeerituses. Esimese viieteistkümne aasta jooksul rakendati UNIX-it peamiselt ülikoolides, suurtes arvutuskeskustes, kommunikatsioonifirmades ning uurimiskeskustes. Säärastes kohtades pöörati tollal vähe tähelepanu süsteemide turvalisusele. Arvutid seadistati minimaalsete turvanõuetega ning ranget turvalisust püüti lausa vältida, kuna seda peeti tööd segavaks faktoriks. Needsamad asutused on ka UNIX-i arendajad ja loojad, mistõttu on väga raske sundida neid oma arusaamu muutma ning oma toodetesse kaasaegsemaid ja praktilisemaid turvamehhanisme lisama.

Üheks põhjuseks peetakse ka UNIX-i lähtekoodi avalikkust, mille abil on küberkurjategijatel kerge leida operatsioonisüsteemi tarkvaras olevaid vigu ning neid enda huvides ära kasutada. Kui teistes süsteemides teatatakse haruharva puhvrite ületäitumise probleemist ja programmeerimisvigadest, mille abil süsteemi sisse tungida saab, siis UNIX-i puhul on see üheks peamiseks probleemide allikaks. Tihtipeale lisatakse vearaportitele isegi programmid, millega antud tarkvara viga ära kasutades süsteemi tööd häirida saab.

Kõige paremaks näiteks on vast 1988. aastal levinud ussviirus, mis oli kirjutatud Robert T. Morrise poolt. See levis mõne tunniga ligi tuhandesse arvutisse ning oli omamoodi häirekellaks paljude UNIX-i kasutajate ja arendajate seas. Sellest ajast alates on kasutajad teinud tihedat koostööd operatsioonisüsteemi tootjatega, et parandada UNIX süsteemi turvalisust.