Liigaastate leidmine

Maa tiirlemiseks ümber Päikese kulub ligikaudu 365 päeva. Seega peaks Maa iga aasta ühel ja samal ajahetkel olema ühes ja samas punktis.
On teada, et oma teekonna läbimiseks kulub Maal veidi rohkem aega kui 365 päeva. Seetõttu nihkub Maa asukoht oma orbiidil erinevate aastate ühel ja samal ajahetkel pidevalt tagasisuunas. Säärase nihke korrigeerimiseks lisatakse teatud aja tagant aastasse juurde üks päev. Liiase päevaga aastat nimetatakse liigaastaks.

Antud reegel kehtib alates aastast 1852 (olenevalt riigist ka veelgi hiljem, Eestis alates aastast 1918).

Ülesanne

  1. Koostada programm, mis teataks, kas sisestatud aastaarv on liigaasta või mitte.
  2. Kui sisestatud aastaarv on varasem kui 1500, tuleb väljastada teade, et antud algoritm selle aastaarvu jaoks ei kehti.
  3. Kui antud aasta polnud liigaasta, tuleb väljastada ka aastate arv, mis on jäänud järgmise liigaasta saabumiseni.
  4. Kontroll tuleb lahendada algoritmiliselt, mitte mõnda selleks loodud standardfunktsiooni kasutades.
  5. Programm peab sisaldama elementaarset veatöötlust (veateade kuvatakse, kui aastaarvu pole sisestatud, kui aastaarv ei ole numbrilisel kujul jne.).