Operatsioonid isikukoodidega

Koostada programm, mis teostaks andmetöötlust Eesti Vabariigis kehtivale standardile vastavate isikukoodidega.

Eesti Vabariigis on kõigile kodanikele eraldatud isikukood, pikkusega 11 numbrit. Isikukoodis sisalduvaid numbreid tuleb mõista alljärgnevalt:

Kontrollnumbri leidmine

Isikukoodi kontrollimiseks tuleb koodi moodustavate numbrite põhjal välja arvutada kontrollnumbri väärtus ning võrrelda seda koodis sisalduvaga.
Kontrollnumbri leidmiseks liidetakse kokku esimese kümne numbri korrutised igale numbrile vastava järjekorranumbriga (järjekorranumber 10 asendatakse seejuures numbriga 1) ning leitakse saadud summa jääk jagamisel 11-ga. Kui jääk on võrdne kümnega, siis korratakse arvutust ning võetakse teguriteks vastavalt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3.

Näide: isikukoodi 37605030299 kontroll

Summa = 1*3 + 2*7 + 3*6 + 4*0 + 5*5 + 6*0 + 7*3 + 8*0 + 9*2 + 1*9 = 108.
108 jääk jagamisel 11-ga on 9. (108/11 ~ 9,8. Täisosa on seega 9. Siit 9*11 = 99. Lahutades 108-99 = 9, mis ongi jääk.)
Niisiis peab isikukoodi viimane number olema 9.