Operatsioonid isikukoodidega

Koostada programm, mis teostaks andmetöötlust Eesti Vabariigis kehtivale standardile vastavate isikukoodidega.

Ülesanne 1

Koostada programm, mis väljastaks faili salvestatud isikukoodide põhjal neile vastavad sünniajad.

Ülesanne 2

Kontrollida isikukoodi õigsust koodis sisalduva kontrollnumbri abil.