Ülesanne 1

Ülesanne

 1. Tekstifaili on sisestatud igale reale eraldi üks isikukood.
 2. Koostada programm, mis loeks antud tekstifailist isikukoodid ning väljastaks:
  • Isikukoodi, mille kohta antud andmed käivad
  • Isiku soo (mees või naine)
  • Sünnikuupäeva
  • Sünnikuu
  • Sünniaasta
 3. Täiendada programmi selliselt, et kõik väljastatud daatumid oleksid esitatud rooma numbritega.
 4. Programm peab sisaldama elementaarset veatöötlust (kuvatakse veateade, kui fail on tühi, kui isikukood ei ole numbrilisel kujul, isikukoodi pikkus on vale jne.)