Ülesanne 2

Ülesanne

  1. Koostada programm, mis kontrollib sisestatud isikukoodi õigsust kontrollnumbri arvutamise algoritmi alusel.
  2. Kontrollimise järel väljastatakse ekraanile teade kontrollimise tulemuse kohta.
  3. Programm peab sisaldama elementaarset veatöötlust (isikukoodi pikkus ei ole õige, isikukood ei ole numbrilisel kujul, isikukoodi pole sisestatud jne.)