Unixi paroolifaili loomine

Koostada programm, mis salvestab tekstifailis oleva info Unixi paroolifaili formaadis.

Unix kasutab süsteemis sisalduvate kasutajakontode hoidmiseks faili /etc/passwd.
Iga kasutaja kohta on paroolifaili salvestatud üks rida, mis koosneb seitsmest kooloniga eraldatud väljast:

Väli Kirjeldus
Kasutajanimi Nimi, mille abil kasutaja end süsteemile tutvustab.
Parool Kasutaja parool krüptitud kujul. Tänapäeva Unixid hoiavad paroole eraldi failis. Sellisel juhul märgitakse antud väljale rist (x).
UID Unikaalne arv, mille abil süsteem üht kasutajat teisest eristab.
GID Arv, mis tähistab rühma, kuhu antud kasutaja kuulub.
Nimi Tavaliselt kasutaja ees- ja perekonnanimi, kuid antud väli on omakorda kindla ülesehitusega ning võib seetõttu sisaldada ka muud infot.
Kodukataloog Kataloog failisüsteemis, mis on antud kasutajale eraldatud ning kuhu ta suunatakse sisselogimise järel.
Shell Käsurea interpretaator. Sisuliselt programm, mis käivitatakse pärast edukat sisselogimist ning mille abil on kasutajal võimalik süsteemiga suhelda.

Seega omandab paroolifailis olev kirje kuju:

kasutajanimi:x:uid:gid:nimi:kodukataloog:shell