Ülesanne 1

Ülesanne

 1. Tekstifaili on salvestatud info loodavate kasutajate kohta kujul
  kasutajanimi <tab> eesnimi <tühik> perekonnanimi

  Seejuures ei ole kasutajate koguarv määratud.

 2. Koostada programm, mis salvestab antud failis oleva info uue failina, mis on Unixi paroolifaili formaadis.
 3. Kasutajate UID-d on seejuures kasvavad, alustades 100-st.
 4. GID on kõigil kasutajatel 100.
 5. Kodukataloog moodustatakse kasutajanimest ning on kujul /home/kasutajanimi.
 6. Kõigi kasutajate shell on /bin/false.
 7. Programm peab sisaldama veatöötlust (veateade, kui faili ei eksisteerinud, faili salvestamine ei õnnestunud jne.) Seejuures ei tohi väljastada süsteemseid veateateid.

Näide

Olgu lähtefailis read

madis	Madis Kask
klaabu	Kasutaja Klaabu
bart	Bart Simpson

Siis selle tulemusena tekivad vastavad paroolifaili read

madis:x:100:100:Madis Kask:/home/madis:/bin/false
klaabu:x:101:100:Kasutaja Klaabu:/home/klaabu:/bin/false
bart:x:102:100:Bart Simpson:/home/bart:/bin/false