Paroolide äraarvamine proovimise teel

Mitmetele arvuti- ja Internetiressurssidele on lubatud ligipääs vaid autoriseeritud kasutajatel.
Kasutaja tuvastamiseks on vaja vähemalt kahte parameetrit:

Piiratud ressurssidele üheks ligipääsu võimaluseks on kasutada võõrast kasutajanime ja parooli. Parooli teadasaamiseks on omakorda olemas mitmeid erinevaid meetodeid. Üheks võimalikuks meetodiks on parooli äraaimamine. Selle tulemusena üritatakse korduvalt süsteemi siseneda, trükkides parooliks juhuslikke tähe- ja numbrikombinatsioone, kuni leitakse parool, mis oli arvutisüsteemi salvestatud.
Parooli äraarvamise kiirus sõltub lisaks arvutisüsteemi ja/või Internetiühenduse kiirusele ka parooli pikkusest ja keerukusest. Kõige lihtsama meetodi korral (mis võtab ka kõige rohkem aega), hakatakse parooli ära arvama, pakkudes järjest tähestiku väike- ja suurtähti ning numbreid.

Ülesanne

  1. Olgu valitud parool maksimaalselt kolme märgi pikkune, koosnedes inglise tähestiku tähtedest ja araabia numbritest.
  2. Koostada programm, mis üritaks proovimise teel parooli ära arvata. Programm peab õnnestumise korral ekraanile trükkima nii sisestatud parooli, proovimise teel leitud kombinatsiooni kui ka selleks kulunud aja.
  3. Leida maksimaalne aeg, mis antud pikkusega parooli äraarvamiseks antud algoritmiga üldse kuluda võib.
  4. Korrata katset ja fikseerida tulemused ka nelja-, viie- ja kuuemärgiliste paroolide korral.