Arvu ruutude ja ruutjuurte leidmine

Arvu ruuduks Arvu ruut nimetatakse selle arvu korrutist iseendaga. Arvu ruutjuur Arvu ruutjuur on ruutuvõtmise pöördtehe, mille abil saab leida, milline arv oli ruutu tõstetud.
On selge, et täisarvu ruut on alati mittenegatiivne täisarv, täisarvu ruutjuur on aga mistahes mittenegatiivne reaalarv. Kuna nii positiivse kui ka negatiivse arvu ruut on alati positiivne arv, ei saa ruutjuurt leida negatiivsest arvust.
Arvestades kõike eelnevat kehtib seega võrdus Ruudu ja ruutjuure seos.

Ülesanne

  1. Kirjutada programm, mis trükiks ekraanile tabeli täisarvu ruutudest ja ruutjuurtest vahemikus 0…20.
  2. Muuta programmi selliselt, et ekraanile trükitaks ainult vahemikus olevad paaris- või paaritute arvude ruudud ja ruutjuured.
  3. Täiendada programmi selliselt, et ekraanil kuvataks ka programmi täimiseks kulunud aeg.
  4. Lisada programmi võimalus, mis lubaks kasutajal vahemiku ülemine väärtus ise sisestada.