Failide sisu võrdlemine

Vahel võib tekkida vajadus luua kahe olemasoleva andmefaili põhjal kolmas fail. Lihtsamal juhul tähendab see vaid mõlema faili sisu kopeerimist kolmandasse faili. Olukord muutub keerulisemaks juhul, kui mõlemas failis leidub sarnaseid andmeid. On ilmne, et kopeerimisel moodustuvad korduvad kirjed on ebasoovitavad. Seega tuleks teisest failist andmete lisamisel alati kontrollida, kas vastav andmerida juba esimeses failis eksisteerib. Kui jah, siis antud kirjet uude faili ei salvestata.

Ülesanne

  1. Lähteandmed on salvestatud kahte faili. Mõlemas failis on mõningad kirjed ühesugused (kattuvad).
  2. Kirjutada programm, mis tekitab mõlema faili põhjal kolmanda faili nii, et viimane sisaldab nii esimeses kui ka teises failis olevaid andmeid. Seejuures ei tohi failis eksisteerida dubleeritud andmeridu.
  3. Programm peab sisaldama elementaarset veakontrolli (kui lähtefaile ei ole võimalik avada, kui tulemust ei ole võimalik salvestada jne.)