Ülesanne 1

Ülesanne

  1. Tekstifaili on salvestatud puustruktuur, kus iga puu objekt on kujutatud ühe reana tekstifailis. Objekti asukoha puus määrab rea asukoht failis ning taane rea algusest. Taandemärgina on kasutatud tabulaatorit.
  2. Kirjutada programm, mis kustutaks järgemööda ära puu harud, alustades sügavaimast.
  3. Kustutamise tulemusena tekkinud uus puu tuleb salvestada uude tekstifaili. Tekstifaili nimi peab olema valitud selliselt, et failide alusel oleks võimalik taastada kustutamisprotsessi järjekord.
  4. Loodud tekstifaili võib soovi korral kasutada uute algandmete kogumina (s.t. teostada kustutamist vastloodud failis oleva info alusel).
  5. Programm peab sisaldama elementaarset veatöötlust (kui lähtefaili ei õnnestunud avada, kui failis sisalduvad andmed ei ole korrektsed, kui faili salvestamine ebaõnnestus jne.)