Ülesanne 2

Ülesanne

  1. Failisüsteemi on loodud kataloog, mis sisaldab omakorda alamkatalooge ja faile.
  2. Kirjutada programm, mis võimaldaks antud kataloogi failisüsteemist kustutada.
  3. Programmis tuleb rekursiivne kustutamine realiseerida algoritmiliselt.
  4. Programm peab sisaldama elementaarset veatöötlust (kui faili või kataloogi ei õnnestunud kustutada, kui kustutatavat kataloogi ei eksisteeri jne.)