Tabelid kujunduses

Üheks võimaluses koduleheküljel olevat sisu paigutada, on kasutada selleks tabeleid. Kuna kodulehekülje kujundusvõimalused on piiratud (tekst ja pildid ei saa vabalt leheküljel paikneda), tuleb paigutuse muutmiseks sisestada info tabelitesse. Sellised tabelid koosnevad sageli ainult mõnest reast ja veerust, tabeli lahtrid on tihti suured, kuna mahutavad ära enamiku lehel asuvat infot.

Järgnevad kaks ülesannet näitavad selliste "kujundustabelite" kasutamist lehekülje paigutuse määramisel.