Maksekorraldus

Pangas ülekandeid tehes trükitakse pangakontoris välja juurdelisatud vormis kinnitus (maksekorraldus) pangaülekande sooritamise kohta.
Käesolevas ülesandes tuleb XHTML keelt kasutades tekitada samasuguse väljanägemisega veebidokument. Kuna ülesande täielikuks lahendamiseks peab tundma mitmeid erinevaid tehnikaid, on töö jagatud mitmeks osaks, iga etapi kohta on eraldi välja toodud täpsustav tekst ja selgitused.
Ülesande algidee on pärit Tallinna Majanduskooli materjalidest.

Põhitabeli loomine

Kõigepealt tuleb luua tabel, mille lahtrite paigutus ja suurus oleks sarnane pildil olevaga. Lahtrite sisuks tuleks märkida samad tekstid, mis maksekorralduselgi.
Tabeli välimus ei pea vastama originaalile, vaid käesolevale dokumendile juurde lisatud näidisele.

Ülesanne

  1. Loo XHTML keele abil maksekorralduse tabel. Tabeli kogulaiust, veergude laiusi ja ridade kõrgusi vaata altpoolt. Kõik puuduvad suurused tuleb ise välja arvutada!
    • Ära unusta, et osad lahtrid peavad asetsema üle mitme rea või veeru! Püüa enne tabeli loomist selgeks teha, mitu rida ja veergu selles tabelis üldse kokku on. Selleks püüa mõttes või paberil joonistada valmis selline ruudustik, et kõik tekstid oleks võimalik kirjutada omaette lahtritesse. Ära tekita liigseid “ruute” ega jäta mõnda veergu tabeli poole peale, kõik sellise ruudustiku veerud algavad ülevalt ja lõpevad tabeli allosas. Kõik read algavad tabeli vasakust äärest ja lõpevad paremal ääres.
    • Pea meeles, et dokument peab olema korrektselt vormistatud (kood peab vastama standardile ja olema õigesti trepitud).
  2. Sisesta tabeli lahtritesse maksekorraldusel olevate lahtrite nimetused.
  3. Salvesta dokument ja kontrolli oma tööd veebibrauseris ning validaatori abil.

Lisainfo

Tabel Kogulaius 900 px
Esimese veeru laius 300 px
Teise veeru laius 150 px
Viimase veeru laius 200 px
Viimase rea kõrgus 250 px
Ülejäänud ridade kõrgus 35 px