Sissejuhatus

HTML tutvustus

Ülesanne 1

XHTML põhiosade tutvustus.

XHTML keele tutvustus

XHTML keele ülesehituse tutvustus. Peamised käsud esimese HTML lehekülje loomiseks.