XHTML keele tutvustus

XHTML keele ülesehituse tutvustus. Peamised käsud esimese HTML lehekülje loomiseks.

HTML ja XHTML keelt tutvustav slaidikomplekt.

Seonduv sisu