Tabelid

Tabelid HTML-is. Kuidas tabeleid teha ja milleks neid vaja on.

Sissejuhatus

Ülevaade tabelitest ja nende kasutamise võimalustest.

Kes kus elavad

Lihtsa kolmeveerulise tabeli loomine.

Ajagraafik

Paberile väljatrükitava ruumide reserveerimise graafiku koostamine.

Õppeainete tabel

Ainetunde kirjeldava õppeainete tabeli loomine.

Maksekorraldus

Pankades kasutatava maksekorralduse vormi kujundamine HTML keelt kasutades.

Tabelid kujunduses

Tabelite kasutamine kodulehe küljenduses.