Ajagraafik

Tuleb koostada suurte lahtritega tabel, ruumi reserveerimiseks:

Moodustunud lahtrid peavad olema piisavalt suured selleks, et lahtrisse oleks võimalik reserveerija kontaktandmed kirjutada.

Ülesanne

 1. Ava tekstiredaktor.
 2. Kujunda dokument, kasutades XHTML keelt.
 3. Kujundamisel vajalikke tabeli lahtrite laius ja kõrgusi vaata altpoolt. Puuduolevad väärtused tuleb arvutada ise!
 4. Lisatingimused:
  • Igale tabeli veerule tuleb määrata laius.
  • Ridade kõrgused tuleb määrata vastavalt vajadusele. Tabeli ridade kõrguste väärtused määra ligikaudselt, arvestades, et enamik lahtreid on ruudukujulised.
  • Tabeli lahtrites asuvas tekstis kasuta tühjade ridade loomisel reavahetuse käsku.
  • Tabeli päis ja kellaajad on poolpaksus kirjas.
  • Tühjad tabeli lahtrid täita käsuga " " (tühikuklahvi paojada).
  • Loodud dokumendi välimus peab olema identne (ühesugune) ülesandes antud näidisega.
 5. Salvesta dokument ja kontrolli oma tööd veebibrauseris ning validaatori abil.

Lisainfo

Tabel Laius 750 pikselit
1. rea 1. lahter Laius 50 pikselit