Õppeainete tabel

Ülesandes tuleb luua nn. ainekaart – tabel, kuhu on ühe õppeaine kohta kirja pandud

Ülesanne

  1. Loo XHTML keele abil üks ainet kirjeldav tabel. Tabeli kogulaius, veergude laiusi ja ridade kõrgusi vaata altpoolt. Kõik puuduvad suurused tuleb ise välja arvutada!
    • Ära unusta, et osad lahtrid peavad asetsema üle mitme rea või veeru!
    • Pea meeles, et dokument peab olema korrektselt vormistatud (kood peab vastama standardile, samuti peab see olema õigesti trepitud).
  2. Kontrolli vahepeal koodi korrektsust XHTML validaatori abil.
  3. Kopeeri-kleebi loodud tabelit üksteise järele, lisades iga tabeli vahele reavahetuse.
  4. Täida tabelid, sisestades õppeainete nimetused, kellaajad, ruumi numbrid ja õpetajate nimed ning neid andmeid kirjeldavad sõnad "Aeg", "Klass" ja "Õpetaja".
  5. Kujunda tabel. Paiguta tekst lahtrites vastavalt näidisele, Samuti värvi kellaaegade lahtrid õige värvitooniga.
  6. Salvesta dokument ja kontrolli tööd veebibrauseris ning XHTML validaatori abil.

Lisainfo

Tabel Kogulaius 510 px
Esimese veeru laius 180 px
Teise veeru laius 80 px
Taustavärv, kui kellaaeg on märgitud lavender
Taustavärv, kui kellaaja lahter on tühi silver