Ülesanne 2

Ülesanne

  1. Koostada programm, mis trükiks ekraanile eelmises ülesandes loodud tekstifaili sisu.
  2. Täiendada programmi selliselt, et trükitaks välja kasutaja poolt ette antud veerus olevate nisuterade arv. Kui kasutaja ei ole veeru numbrit määranud, trükitakse välja kogu tabel.
  3. Programm peab sisaldama elementaarset veatöötlust (kui kasutaja poolt sisestatud veergu ei eksisteeri, kui tekstifaili ei ole võimalik avada jne.)