Tekstitöötlus

Ülesanded tekstitöötluse kohta.

Sisestamine

Teksti sisestamise ülesanded.

Redigeerimine

Teksti redigeerimise ülesanded.

Tiitelleht

Tiitellehe loomine ja kujundamine. Lehekülje veeriste ja paigutuse ülesanne.

Anekdoodid

Teksti sisestamine ja kujundamine.

Tervislikud valikud

Teksti kujundamise ülesanne. Loendid, raamid, veerud.

Murphy seadused

Teksti kujundamise ülesanne. Nummerdatud ja nummerdamata loendid.