Tiitelleht

  1. Käivita tekstitöötlusprogramm.
  2. Määra ära paberi veerised.
  3. Trüki tiitellehe tekst arvutisse.
    Sisestamisel asenda sõna Eesnimi oma eesnimega, Perenimi oma perekonnanimega ning Aastaarv praeguse aastaga.
  4. NB! Sissetrükkimisel ära teksti kujunda, iga tekstirea vahele jäta vaid kaks rida vaba ruumi!
  5. Alles pärast teksti sisestamist muuda kirja suurus ja tüüp sobilikuks ning paiguta tekst kas keskele või paremale.
  6. Liiguta tekstiread reavahetusklahvi vajutustega õigele kaugusele paberi ülemisest servast: vahaliku rea allapoole liigutamiseks tekita tema ette tühje ridasid, jälgides samal ajal akna vasakus servas oleva joonlaua pealt tema kaugust paberi ülaservast.
  7. Kontrolli tulemust prindieelvaate (print preview) aknas. Abiks on ka allolev fail tulemuse näitega.
  8. Salvesta tulemus oma tunnitööde kausta nime all “Tiitelleht” ja välju tekstitöötlusprogrammist.

Lisainfo

VeerisedVasak:
Parem:
Ülemine:
Alumine:
2,54 cm
1,2 cm
0,8 cm
0,8 cm
Teksti suurus“Tallinna 21. Kool”
”Arvutikursused koolis”
Ülejäänud tekst
22 punkti
22 punkti
18 punkti
Kirjatüüp“Tallinna 21. Kool”
Ülejäänud tekst
Arial
Vaikestiil
Teksti kaugus ülaservast“Tallinna 21. Kool”
”Arvutikursused koolis”
”Kokkuvõte”
”Õpetaja…”
”Õpilane…”
Aastaarv
2,5 cm
10 cm
12,5 cm
20 cm
Kohe eelmise järel
24,5 cm

Files

TiitellehtLaadi alla