Sisestamine

Teksti sisestamise ülesanded.

  1. Vastavalt õpetaja juhendamisele ava üks juurdelisatud lähtefailidest.
  2. Ava tekstitöötlusprogramm ning trüki sisse failis olev tekst. Sisestamisel asenda [nurksulgudes kirjutatud tekst] vastava märgi või arvuga (nt. [tuhat] -> 1000 või [hüüumärk] -> !).
  3. Kui nurksulgudesse on kirjutatud [uus lõik], siis tuleb järgmise lause ette jätta üks tühi rida.
  4. Salvesta dokument oma tunnitööde kausta õpetaja poolt märgitud nime all ja välju programmist.
Seonduv sisu