Sisestamine

  1. Vastavalt õpetaja juhendamisele ava üks juurdelisatud lähtefailidest.
  2. Ava tekstitöötlusprogramm ning trüki sisse failis olev tekst. Sisestamisel asenda [nurksulgudes kirjutatud tekst] vastava märgi või arvuga (nt. [tuhat] -> 1000 või [hüüumärk] -> !).
  3. Kui nurksulgudesse on kirjutatud [uus lõik], siis tuleb järgmise lause ette jätta üks tühi rida.
  4. Salvesta dokument oma tunnitööde kausta õpetaja poolt märgitud nime all ja välju programmist.

Files

Sisestamine 1Laadi alla

Files

Sisestamine 2Laadi alla

Files

Sisestamine 3Laadi alla