Murphy seadused

Teksti kujundamise ülesanne. Nummerdatud ja nummerdamata loendid.

Töö käik

 1. Ava tekstitöötlusprogramm.
 2. Ava juurdelisatud lähtefail ning kopeeri-kleebi lähtefailis olev sisu tekstitöötlusprogrammi.
 3. Sulge lähtefail.
 4. Kujunda dokument järgmiselt:
  1. Määra teksti kaugus paberi servast (kirjalehe veerised, margins).
  2. Muuda lõigu stiil selliseks, nagu allpool öeldud.
  3. Kujunda ära pealkiri, et ta näeks välja sarnane juurdelisatud tulemusfailis olevale.
  4. Tekita vajalikesse kohtadesse loetelud ja taanded.
  5. NB! Ära unusta, et osad read on ilma loeteluta!
 5. Kontrolli tulemust trüki- e. prindieelvaate aknas (print preview)
 6. Salvesta fail oma tunnitööde kausta nime all murphy.

Lisainfo

Veerised: Vasak:
Parem:
Ülemine:
Alumine:
2,0 cm
1,0 cm
1,2 cm
1,2 cm
Lõigustiil: “Murfoloogia”
Seaduse nimi
Ülejäänud tekst
Normal
Heading 2
Normal
Teksti suurus: “Murfoloogia”
Ülejäänud tekst
16 punkti
vastavalt lõigustiilile
Kirjatüüp: “Murfoloogia”
Ülejäänud tekst
Arial
vastavalt lõigustiilile
Loeteluta tekst: Seaduse nimi
”Tuletused:”
”Ääremärkus:”
Taanded: Taandega on laused sõnade “Tuletused:” ja “Ääremärkus:” järel.
Seonduv sisu