Ülesanne 2

Töö käik

 1. Käivita tekstitöötlusprogramm.
 2. Ava varem salvestatud dokument anekdoodid
 3. Kujunda dokument järgmiselt:
  1. Pane dokumendile pealkiri “Anekdoodid”
  2. Värvi esimene anekdoot kollaseks, teine siniseks ja viimane punaseks.
  3. Muuda neljanda anekdoodid tekst kaldkirjas olevaks ja viienda oma poolpaksus kirjas olevaks.
  4. Jooni kaheksanda anekdoodi tekst alla.
 4. Täienda veel kujundust:
  1. Muuda iga anekdoodi esimese lause tekst 15 punkti suuruseks.
  2. Määra üheksana anekdoodi kirjastiiliks (font) Verdana.
 5. Salvesta tehtud muudatused ja välju programmist.