Põhimõisted

Tabeli elemendid. Andmetüübid. Andmehõive ja andmekäitlus. Diagrammid ja funktsioonid.