Kohtvõrgu ühendamine Internetiga

Olemas on järgmine riistvara:

Tulemüüriarvuti
Internetiühenduse jagamine ja võrguliikluse piiramine
Proxy-cache server
Veebiliikluse filtreerimine ja puhverdamine
Tööjaamad
HUB

Ülesanne

Koostada skeem kirjeldatud riistvara ühendamiseks toimivaks arvutisüsteemiks.

Töö käik

  1. Joonistada arvutivõrgu põhimõtteskeem.
  2. Kirjutada iga võrguühenduse peale arvuti juurde IP aadress.
  3. Kirjutada joonise juurde loodud alamvõrgu IP vahemik ning kasutatav võrgumask.
  4. Kujutada joonisel info liikumine võrgus juhul, kui üks tööjaamadest soovib kuvada mõnda Internetis asuvat veebisaiti. Info liikumine näidata ära mõlemas suunas, s.t. näidata päringu saatmise ja vastuse (veebilehe) saabumise teekonda.