Sissejuhatus infosüsteemidesse

Projekt teemal “Messisüsteemi analüüs”: