Kodune ülesanne

Ülesanne koodi tingimusliku täitmise kohta

$a=44;
if($a==0)
	print "a on null<br />";
if($a==1)
	print "a on üks<br />";
if( ($a!=0) && ($a!=1) )
	print "ma ei tea mis a on<br />";

Tekitada skript, mis töötab ülaltoodud põhimõttel, kuid kasutades kontrollstruktuuri switch.

Ülesanne tsüklite kohta

while($b<6) {
	print "$b<br />";
	$b=$b+1;
}

Tekitada skriptid, mis töötavad ülaltoodud põhimõttel, kuid kasutavad kontrollstruktuure do-while ja for
Kontrollstruktuuride kohta leiab infot PHP manuaali vastavast osast:
http://ee.php.net/manual/en/language.control-structures.php
NB! Järgige näites toodud kirjutamisstiili (sulgude asukohad ja ridade kaugused vasaksut äärest)!