APSTest

Kunagi Tartu Ülikoolis Tõnis Kelderi poolt loodud kontrolltööde ja testide loomise tarkvara.
Paraku on programmi ametlik lehekülg juba mõnda aega kättesaamatu, mistõttu on koopia installatsioonipaketist ja kasutajajuhendist paigutatud siia.