Arhiiv: veebruar 2010

Kodune ülesanne

Proovige lahedada ülesanne kiirenduse valemis puuduvate väärtuste leidmise kohta: http://study.risk.ee/prog/ylesanded/kiirendus/ Ülesande teeb keerulisemaks see, et lubatakse sisestada kolm muutujat neljast: a, v, v0 või t ning puuduv tuleb välja arvutada. Muutujad sisestatakse jällegi aadressiribalt. Ilmselt koosneb kogu PHP kood sektsioonidest, millest igaüks tegeleb ühe konkreetse variandi väljaarvutamisega. Kõigi juhtude jaoks tuleb koostada vastavad valemid, mida […]

Tunniülesanne 2: daatumi väljastamine

Tekitada PHP skript, mis käivitamisel näitaks ekraanil käseolva hetke kuupäeva ning kellaaega. Kuupäev ja kellaaeg peavad olema kujul: 19. veebruar 2010 15:30:14 Kuupäeva ja kellaaja kuvamiseks on PHP-s olemas funktsioon nimega date(). Selle kasutamise kohta tuleb lugeda manuaalist jaotisest Date and Time Related Extensions -> Date/Time Functions. http://www.php.net/manual/en/refs.calendar.php Manuaalis on ära kirjeldatud tabelina tähised, millega […]

Tunniülesanne: ruutvõrrand

Luua PHP skript, mis aadressiribale sisestatud väärtuste a, b ja c alusel arvutaks välja ruutvõrrandi ax2+bx+c=0 lahendid x1 ja x2 Ülesande lahendamisel tuleb kindlasti kontrollida, et kordaja a ei oleks null ning kordaja b ja vabaliige c oleksid ikkagi sisestatud. Kui need tingimused pole täidetud, peab skript oma töö katkestama ja väljastama veateate. Lisaks tuleb […]

Kodune ülesanne

Muuta malelaua ülesandes tekkinud PHP koodi selliselt, et tsüklitesse märgitud loodavate ridade ja veergude arvu saaks määrata aadressiribalt, näiteks: http://www.example.com/malelaud.php?ridu=10&veerge=10. Vigane malelaud Paarituarvuliste veergude korral töötab skript vigaselt: http://www.example.com/malelaud.php?ridu=10&veerge=11. Tekitatakse kõrval asuv tabel, kus iga rida algab ühe ja sama värvi ruuduga. Mismoodi seda parandada saaks?

Muutujad aadressiribal

PHP skripti on võimalik juhtida otse aadressiribalt. Selleks tuleb veebiaadressi lõppu kirjutada märk “?” ning lisada muutujate-väärtuste paarid, mille vahele pannakse ampersand “&“: http://www.example.com/myscript.php?a=5&b=3 Praegusel juhul käivitatakse serveris www.example.com skriptifail myscript.php ning skriptile antakse kaasa kaks parameetrit a ja b vastavate väärtustega 5 ja 3. Muutujate kasutamine skriptis Aadressiribalt sisestatud muutujad asuvad massiivis $_GET. Massiivide […]

Massiivid ja tsüklid

Veel üks tsükliülesanne Meenutage korrutustabeli loomiseks vajalikku programmikoodi ning proovige luua malelaud: 8×8 ruudustik, mille ruudud on vaheldumisi värvitud mustaks ja valgeks. Ruudustiku loomine on algselt sarnane korrutustabeliga. Sellegipoolest tekitage 8×8 tabel uuesti, nullist, mitte copy-paste meetodil eelmisest ülesandest. Soovi korral asendage for-tsüklid näiteks while või do-while tsüklitega. Programmikoodi uuesti läbikirjutamine aitab seda kinnistada ning […]

Tunniülesanne: korrutustabel

Järgnev ülesanne sai täna läbi tehtud. Infoks neile, kes kohale tulla ei saanud või varem ära minema pidid. On antud järgmine lähtefail: Tekitada selle faili põhjal korrutustabel: Lisada koodi for-tsükkel, mis tekitab 10 tabeli rida; Tekitada tsükli sisse omakorda uus for-tsükkel, mis tekitab igasse tabeli ritta 10 lahtrit; Trükkida igasse tabeli lahtrisse välja tsüklite loendurite […]

Kodune ülesanne

Ülesanne koodi tingimusliku täitmise kohta Tekitada skript, mis töötab ülaltoodud põhimõttel, kuid kasutades kontrollstruktuuri switch. Ülesanne tsüklite kohta Tekitada skriptid, mis töötavad ülaltoodud põhimõttel, kuid kasutavad kontrollstruktuure do-while ja for Kontrollstruktuuride kohta leiab infot PHP manuaali vastavast osast: http://ee.php.net/manual/en/language.control-structures.php NB! Järgige näites toodud kirjutamisstiili (sulgude asukohad ja ridade kaugused vasaksut äärest)!

Lingid ja viited

Materjalid HTML käsustiku kohta neti.ee HTML keele tutvustus – http://www.neti.ee/HTML/html.html HTML keele lühijuhend – http://lepo.it.da.ut.ee/~ajaeger/html-juhend.html W3Schools – http://www.w3schools.com/xhtml/default.asp CSS kasutamine W3Schools – http://www.w3schools.com/css/default.asp Infot PHP kohta PHP manuaal – http://www.php.net/manual/en/ Tarkvara Tekstiredaktor koos FTP toega – http://www.pspad.com/en/download.php FTP klient – http://filezilla-project.org/download.php PuTTY SSH klient – http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html Serveriinfo Server asub aadressil devel.risk.ee Ühenduda saab FTP kliendiga […]